دوشنبه
1401/05/24
مرکز فروش 03154750439

نمای خانگی مشتریان 1 1st Part of Customer Home Views

نماهای خانگی فرش های شرکت فرش اطمینان / بخش اول
1st Part of Etminan Customer Home Views
صفحه اینستاگرام واحد ارتباط با مشتریان
instagram.com/Etminan.CRM


کانال ارتباط با مشتریان شرکت فرش اطمینان
T.me/Etminan_CRM


واحد ارتباط با  مشتریان : T.me/Etminan_admin_CRM

باشگاه مشتریان : 
etminancarpet.com/Customer.aspx

واحد فروش : 03154750439

ایمیل:  Email:  crm@etminancarpet.com


==================
مطالب مرتبط
 :

شانه و تراکم فرش چیست و چه تفاوتی دارند؟

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب