پنج شنبه
1400/06/25
مرکز فروش 03154750439

هفته کار و کارگر گرامی باد


  

 

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر

گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی

نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر


سایر خبرها

خبر قبلی  ـــــــــــــ  خبر بعدی


 

ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب